ARGUS - System identyfikacji personelu i urządzeń

  ARGUS jest profesjonalnym i kompleksowym system lokalizacji i identyfikacji zarówno załogi, jak i materiałów.

  System ARGUS nie tylko spełnia warunki systemu bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem ATEX i dopuszczeniem WUG, ale sam pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo w kopalni, będąc jednym z podstawowych systemów wspomagających zarządzanie oraz prowadzenie akcji ratowniczej w zakładach górniczych.

  ARGUS jest systemem iskrobezpiecznym, został wyposażony w układ diagnostyki z możliwością wizualizacji i nadzoru w centralnej dyspozytorni. Układ ten czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu wraz z jego poszczególnych elementami składowymi.

  Funkcje systemu

  Migracja załogi

  Logistyka materiałów

  Struktra systemu

  Opinie i wyróżnienia

MCA 1000 - iskrobezpieczny system komunikacji radiowej

  System MCA-1000 oferuje zintegrowane rozwiązania komunikacyjne dla górnictwa  i innych przestrzeni ograniczonych .

  Funkcje systemu

  Zasada działania - kabel promieniujący

  Wdrożenia

FOD - System transmisji, wizualizacji i sterowania

  Funkcje systemu

  Budowa

  Przeznaczenie

  Właściwości

  Zalety

  Wdrożenia

MonSteer-D - System nadzoru dyspozytorskiego

  System MonSteer-D jest oprogramowaniem narzędziowym przeznaczonym do realizacji Komputerowego Systemu Nadzoru Dyspozytorskiego. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie danych (sygnałów) cyfrowych i analogowych opisujących stan obiektu oraz ich prezentacja w konfigurowalnym środowisku graficznym.

  Możliwości systemu

  Obszary zastosowań

  Bezpieczeństwo przetwarzania informacji i kontrola dostępu

  Elastycznośc obsługi

Ściany wizyjne

  Systemy ścian wizyjnych znajdują zastosowanie w centrach dyspozycyjnych zakładów przemysłowych (kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie), centrach zarządzania ruchem, w ośrodkach monitorujących, firmach telekomunikacyjnych, w studiach programów telewizyjnych i innych.

  Wielkoformatowe ściany wizyjne mogą być budowane w oparciu o różne rozwiązania technologiczne, jak na przykład systemy monitorów LCD - połączonych ze sobą bezszwowo, tworzących jeden logiczny obraz – jest to rozwiązanie najnowocześniejsze, wprowadzone do oferty producentów w 2009 roku i systematycznie rozwijane, wymagające znikomej głębokości zabudowy, tanie w eksploatacji a jednocześnie zapewniające znakomite parametry obrazu – dużą rozdzielczość, jasność, kontrast oraz bardzo bogatą funkcjonalność i elastyczność systemu.

  Maszyny i urządzeńia w górnictwie coraz częściej wyposażone są w bardzo bogatą autodiagnostykę, która może być łatwo transmitowana na powierzchnię kopalni, a tam wizualizowana na monitorach wielkoformatowych lub ścianach wizyjnych w centralnych dyspozytorniach Kopalni.

Serwis systemów dla górnictwa

  TranzTel sp. z o.o. prowadzi serwis następujących systemów górniczych:

  • Pomiary parametrów kabli telekomunikacyjnych
  • System rejestracji rozmów PC CORSAC SQL, produkcji COMPOL, Poznań
  • System rejestracji rozmów SIM COMPREC, produkcji SIM Lublin
  • Serwisy i remonty systemu identyfikacji personalu i urządzeń ARGUS
  • Serwisy i remonty systemu CTT-32
  • Serwisy i remonty systemu transmisji, wizualizacji i sterowania FOD-900
  • Serwisy i remonty systemu KAR-97T i KAR-92A
  • Serwisy i remonty systemu IAUL CAMAC
  • Serwisy i remonty systemu komunikacji radiowej MCA 1000
  • Serwisy i remonty systemu nadzoru dyspozytorskiego MonSteer D
  • Serwisy i remonty systemu SIM Comprec
Ten serwis korzysta z plików cookies.